Nyhende

Rapportering om økonomi åpnet

Rapporteringsskjemaet om egen økonomi for 2019  er nå åpnet. Dataene samles inn med hjemmel i partiloven, og formålet er å sikre offentligheten en minimum innsikt i hvordan det politiske Norge er finansiert.

Les mer

Utbetaling av partistøtte 2020

Partistøtte til fylkesorganisasjonar, fylkesungdomsorganisasjonar og kommuneparti som har søkt er no utbetalt

Les mer

Tilgangar i Partiportalen

I samband med kommune- og regionsreformen kan du oppleve manglande tilgang til dine partiledd. 

Les mer

Satsar for 2020

Satsar for 2020 er no klare. Ei vesentleg auke i valdeltakinga frå 60,2% i 2015 til 64,7% i 2019 saman med ein liten reduksjon i tildeling i statsbudsjettet 2020 fører til at satsane for kvar stemme går noko ned.

Les mer

Utbetaling av partitilskot til sentrale parti

Tidspunkt for utbetaling til sentralorganisasjonar og sentrale ungdomsorganisasjonar er no fastsatt.

Les mer

Streaming av informasjonsmøte 8. november

Politiske parti over heile landet har vore invitert til informasjonsmøte om partiloven og tilhøyrande forvaltningsapparat som gjeld for partia. Siste møtet i Oslo vert streama. Gå inn her for å finne snarveg til stream og programoversikt.

Les mer

Informasjonsmøte for politiske parti

Politiske parti over heile landet blir invitert til informasjonsmøte om partiloven og tilhøyrande forvaltningsapparat. Partia kan velje mellom møte i Kristiansand, Trondheim, Tromsø eller Oslo.

Les mer

Server Error ved pålogging i Partiportalen

Etter oppdatering av ID-porten i forrige veke kan det vere påloggingsproblemer for dei som brukar eldre versjonar av Internet Explorer. Vi anbefaler Edge (IE etter versjon 11) om du skal bruke Explorer.

Alle andre nettlesarar skal fungere som normalt ved pålogging.

Les mer

Partiportalen er tilgjengelig igjen

Problema kring pålogging er no løyst og alle skal no klare å logge seg på partiportalen igjen. Om nokon framleis får feilmelding ved pålogging, ta kontakt.

Les mer

Påloggingsproblemer

Det er for tida problemer knytt mot sikker pålogging til partiportalen. Vi jobbar med å utbetre feilen så fort som råd.

Les mer