Nyhende

Økonomirapportering 2021

Årets frist for økonomirapportering er tilbake til normalen tidlegare år - 1. juni.

Les mer

Stream av informasjonsmøte 17. mars

Fylkessekretærar og kontaktpersonar for sentral- og fylkesorganisasjonar over heile landet har vore invitert til informasjonsmøte om partiloven og tilhøyrande forvaltningsapparat som gjeld for partia. 

Les mer

Satsar for 2021

Satsar for 2021 er no klare. Ein liten auke i statsbudsjettet på satsane på kommunalt og fylkesnivå, medan det er ein liten nedgang for dei sentrale organisasjonane.

Les mer

Utbetaling av partitilskot til sentrale parti

Tidspunkt for utbetaling til sentralorganisasjonar og sentrale ungdomsorganisasjonar er no fastsatt.

Les mer

Utsatt frist for økonomirapportering

Koronapandemien og restriksjonene som er pålagt har ført til at Stortinget har besluttet å utsette årets rapporteringsfrist til 15. september.

Les mer

Nye retningslinjer for ikke-monetære bidrag

KMD har komt med nye retningslinjer for verdsetting og innberetning av ikke-monetære bidrag samt innberetning av politiske og forretningsmessige avtaler med bidragsyter.

Les mer

Rapportering om økonomi åpnet

Rapporteringsskjemaet om egen økonomi for 2019  er nå åpnet. Dataene samles inn med hjemmel i partiloven, og formålet er å sikre offentligheten en minimum innsikt i hvordan det politiske Norge er finansiert.

Les mer

Utbetaling av partistøtte 2020

Partistøtte til fylkesorganisasjonar, fylkesungdomsorganisasjonar og kommuneparti som har søkt er no utbetalt

Les mer

Tilgangar i Partiportalen

I samband med kommune- og regionsreformen kan du oppleve manglande tilgang til dine partiledd. 

Les mer

Satsar for 2020

Satsar for 2020 er no klare. Ei vesentleg auke i valdeltakinga frå 60,2% i 2015 til 64,7% i 2019 saman med ein liten reduksjon i tildeling i statsbudsjettet 2020 fører til at satsane for kvar stemme går noko ned.

Les mer