Facebook | Twitter Skriv ut

Samanslåing i portalen

Fram mot 2020 vil fleire kommune- og fylkesparti slå seg saman i forkant for å samarbeide mot valet i 2019. 

Her er ein video som syner korleis du praktisk gjennomfører samanslåinga i partiportalen.

Brukar du nettlesar Internet Explorer 11 må du trykke opne/lagre på popup nederst på denne sida for å sjå videoen.

Publisert: 10.01.2018 Sist endra: 10.01.2018


Korleis slå saman partiledd i partiportalen

Denne videoen syner steg for steg korleis ein oppretter nytt partiledd i ny kommune eller fylke.