Facebook | Twitter Skriv ut

Hvordan klage

Politiske parti som har søkt om statsstøtte, kan klage på vedtaket. En klage som gjelder kommune- eller fylkesparti skal sendes til fylkesmannen i Vestland. Fylkesmannen vurderer klagen og dersom han ikke tar klagen til følge blir den sendt til Partilovnemnda for avgjerd.

Dersom du skal klage på et vedtak som gjelder de nasjonale partiene, sender du klagen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert: 22.12.2015 Sist endra: 22.12.2015