Personvernerklæring

Om Partiportalen

Partiportalen tilbyr en digital løsning som gjør det enklest mulig for politiske partilag i Norge å søke om partistøtte samt økonomirapportering.

Formål

Løsningen skal gi partilag i Norge en inngang for å søke om partistøtte.

Grunnen til at vi samler inn og behandler opplysninger om deg er at:

 • Du søker om partistøtte på vegne av et politisk parti
 • Du vedlikeholder informasjon om et politisk parti
 • Du har sendt oss en henvendelse  
 • Du besøker en av våre portaler

Behandlingsansvarlig

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er behandlingsansvarlig. Fylkesmannen i Vestland (FMVL) er databehandler for all behandling av personopplysninger. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingen Fylkesmannen er databehandler for.

Behandlingsgrunnlag

For at Fylkesmannen skal kunne bruke dine personopplysninger må vi ha et behandlingsgrunnlag, som er det samme som rettslig grunnlag. Det rettslige grunnlaget er enten hjemmel i lov eller forskrift, eller det kan være et frivillig, tydelig og opplyst samtykke fra den personen som vi behandler opplysninger om.

Behandlingsgrunnlaget vårt er som regel at vi har lov til å behandle de personopplysningene vi har behov for slik at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt. Dette er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, artikkel 57 og artikkel 58 og forvaltningsloven § 17.

Samtykke

Ved å logge inn i den digitale løsningen vår godtar du at vi behandler personopplysningene dine i tråd med denne personvernerklæringen. For noen av tjenestene våre må du krysse av for at du samtykker før du kan ta i bruk den digitale løsningen.

Hva behandler vi av personopplysninger

Brukere av Partiportalen kan bli bedt om å oppgi data som er, eller kan være, av sensitiv karakter. KMD og FMVL definerer opplysninger om kontoinnehaver og disponent av utbetalingskontoen som sensitive, da opplysning om kontoinnehaver og disponent kan tolkes som «politisk oppfatning». Opplysninger om politisk oppfatning er etter personopplysningsloven definert som sensitiv informasjon og vil bli behandlet deretter.

Dette er personopplysningene vi behandler i denne sakstypen:

 • navn
 • adresse
 • mobilnummer
 • IP-adresse
 • lokasjon
 • kontonummer
 • bruksmønster
 • E-post

Opplysninger fra andre kilder

I noen tilfeller kan vi også på opplysninger om deg fra andre parter:

 • Brønnøysundregisterene – Henter opplysninger for politiske partier der organisasjonsnummer er oppgitt.
 • Folkeregistert – Identifisere med navn brukere som logger inn via ID-porten

Hvordan lagrer vi personopplysninger

Personopplysningene som vi bruker, blir lagret i disse systemene:

 • Skytjenester
 • Saksbehandlingssystem/ePhorte
 • Skjemaløsninger

Person som søker rolle i portalen blir identifisert med navn som hentes fra Folkeregisteret ut fra identitet som er brukt ved innlogging via ID-porten. I tillegg blir det spurt om epost og telefonnummer. Dato for når søkt rolle, og dato for sist innlogga blir lagret.

Informasjon om partileder, kontaktperson, osv. er nødvendig informasjon om partiet i forbindelse med søknad om partistøtte, og blir lagret som saksdata.

Informasjonen blir lagret på server hos Fylkesmennenes Fellesadministrasjon.

Hvor lenge blir opplysningene lagret

Informasjon som blir lagt inn i portal for å søke partistøtte blir behandla som saksinformasjon og slettes etter 10 år. Navn på den som logger inn og oppdaterer informasjon om partiet blir del av saksinformasjon.

Roller, epost og telefonnummer til en innlogget bruker blir slettet 2 år etter siste innlogging. Bruker får først varsel via epost at rolle blir slettet pga. inaktivitet.

Utlevering av opplysninger

I noen typer saksbehandling vil det være nødvendig for Fylkesmannen å utveksle informasjon med andre offentlige instanser. I denne sakstypen kan vi utveksle informasjon med:

 • Politi
 • KMD
 • SSB
 • Partilovnemnda
 • Partirevisjonsutvalget

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du åpner ei nettside. Fylkesmannen bruker informasjonskapsler til to formål:

 • For at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.
 • For å tilby skjemafunksjonalitet.

Du kan klikke her dersom du vil vite eksakt hvilke informasjonskapsler som blir brukt for denne tjenesten.

Du kan blokkere og tillate informasjonskapsler via innstilligene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no.

Automatiserte avgjørelser

Et dataprogram kan ikke uten videre ta store og viktige avgjørelser om deg. Det er flere unntak fra forbudet, men i så fall har du også særskilte rettigheter.

Personvernforordningen forbyr automatiserte individuelle avgjørelser som både

 • er helautomatiske, det vil si at et dataprogram tar avgjørelsen uten at et menneske har reell innvirkning på de
 • har rettsvirkning for deg eller i tilsvarende grad har innvirkning på deg

Tjenesten som du bruker nå, tar ikke automatiske avgjørelser.

Dine rettigheter

Personopplysninger om deg er dine egne, og personopplysningsloven gir deg mange rettigheter for at du skal kunne verne om dine egne personopplysninger. 

 • Du kan be om en kopi av alle opplysningene vi har om deg
 • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feil eller misvisende
 • I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv
 • I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg, eller du kan protestere mot at vi behandler opplysninger om deg.
 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger.
 • Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dersom du har spørsmål om dette kan du kontakte oss:

Fylkesmannen i Vestland

Statens hus

Njøsavegen 2

6863 Leikanger

 

E-post:

partiportalen@fylkesmannen.no

Ta kontakt med personvernombudet

Fylkesmannen har et eget personvernombud du kan kontakte dersom du har spørsmål om hvordan Fylkesmannen behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp i forbindelse med de rettighetene du har ved at vi behandler personopplysningene dine. Personvernombudet har taushetsplikt. Du kan kontakte personvernombudet via e-postadressen personvernombudet@fylkesmannen.no. Du kan også lese mer om rettighetene dine på nettsiden til Datatilsynet.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi anmoder deg til å ta kontakt dersom du mener vi bryter reglene i personopplysningsloven. I første omgang kan du gjerne si ifra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for å få råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt og du kan be vedkommende å ikke ta saken videre dersom du ønsker det.

Du kan også klage på behandling av personopplysninger. Send klagen til Fylkesmannen i Vestland som behandler saken din enten via sikker melding eller i brevs form. Dersom vi ikke gir deg medhold i klagen, sender vi klagen din videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Informasjonskapsler

Dersom du samtykker til det, kan vi også installere informasjonskapsler (cookies) som tjener andre formål, som statistikk og analyse eller brukervennlighet. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.    

Når du avlegger et besøk til partiportalen.no installerer vi cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre (se oversikt over cookies nedenfor). Portalen bruker ingen tredjeparts cookies. Har du besøkt fylkesmannen.no vil du kanskje få listet opp noe cookies som ikke brukes i portalen (_ga, _gid, _gat) som er knyttet til fylkesmannen.no, men kan bli listet opp i innlogget del siden de har fylkesmannen.no som domene.

Bruk av cookies reguleres i ekomloven § 2-7b.

Oversikt over cookies i bruk på partiportalen.no

Navn

Formål

Valgfrihet

Lagringstid

Mottaker

.ASPXANONYMOUS (åpen del)

Sikkerhet

Nødvendig

70 dager

FMFA

ASP.NET_SessionId (åpen del /innlogget)

Sikkerhet

Nødvendig

Slettes ved lukking av nettleser

FMFA

__AntiXsrfToken (innlogget)

Sikkerhet

Nødvendig

Slettes ved lukking av nettleser

FMFA

FedAuth/FedAuth1 (innlogget)

Innlogging til løsning

Nødvendig

Slettes ved utlogging eller lukking av nettleser

FMFA

showSearch

Visningsvalg i løsning

Nødvendig

Slettes ved lukking av nettleser

FMFA

Informasjon om de enkelte cookie

.ASPXANONYMOUS

Denne blir satt av publiseringsløsningen som viser åpen del. Den er nødvendig for løsningen som viser åpen del. Publiseringsløsningen setter 70 dager som utløpstid. Cookie kan slettes etter du er ferdig i portalen. Ref. Administrere cookies under.

ASP.NET_SessionId

Den fungerer som nøkkel til midlertidige data på server for å ha kontroll på din nettleserøkt. Cookie slettes i det nettleserøkten avsluttes (nettleser lukkes helt).

FedAuth/FedAuth1

Disse cookiene brukes for å innloggings-/bruker informasjon til løsningen. Cookiene slettes idet nettleserøkten avsluttes eller ved utlogging.

showSearch

Brukes som variabel innlogga del av portalen. Holder ditt valg for vise/skjule filter i portalen, og nødvendig for funksjonalitet for å kunne skjule filter. Cookie slettes i det nettleserøkten avsluttes.

_ga, _gid, _gat

Cookes som ikke hører til partiportalen, men kan vise som cookies i innlogga del siden de har fylkesmannen.no som domene. De er for statistikk på fylkesmannen.no, og kan slettes dersom du ønsker det. Partiportalen er helt uavhengig av de og bruker de ikke.

Administrere cookies

Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no sine hjemmesider.

 

Publisert 21.08.2020 Sist endra 21.08.2020