Facebook| Twitter Skriv ut

Partistøtte til nye parti etter kommunesammenslåing

Fra den datoen en kommunesammenslåing er iverksatt, kan partiene i den nye kommunen søke om statstilskudd. Det er Stortinget som fastsetter iverksettingsdatoen for kommunesammenslåing.

Når et parti søker om statstilskudd, gjelder søknaden normalt for hele valgperioden. Partiet søker om tilskudd i valgåret, og senere er det nok å bekrefte partiopplysningene for å få tilskuddet utbetalt.

Kommunereformen og kommunesammenslåinger får noen følger for utbetalingen av partistøtte:

  • Et nytt partiledd som er opprettet som følge av kommunesammenslåing, må søke om statstilskudd på nytt selv om det ikke er valgår. Det nye partileddet kan søke om statstilskudd fra iverksettingsdatoen for en kommunesammenslåing. Stortinget fastsetter dato for iverksetting.
  • Partiene i de tidligere kommunene kan ikke søke om partistøtte eller bekrefte partiopplysninger etter at en kommunesammenslåing er iverksatt.

Når kommunesammenslåingen er iverksatt, betyr det i praksis at partileddene må slå seg sammen før de kan søke om partistøtte.

Eksempel: Sandefjord, Stokke og Andebu i Vestfold sendte søknad om å slå seg sammen 02.02.15. Stortinget gjorde vedtak om å slå sammen kommunene 24.04.15. Iverksettingsdatoen for den nye kommunen, som skal hete Sandefjord, er satt til 1. januar 2017. I 2017 søker de nye partileddene om statstilskudd. Partiene fra de tidligere kommunene, kan ikke søke om partistøtte i 2017.

Publisert 04.11.2016 Sist endra 04.11.2016