Facebook| Twitter Skriv ut

Kven behandlar søknaden min?

Fylkesmannen i Vestland saksbehandlar søknader frå kommune- og fylkespartia i fylket og betalar ut tilskotet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet saksbehandlar søknader frå dei nasjonale partia, og betalar også ut tilskotet til dei nasjonale partia.

.

Publisert 04.10.2016 Sist endra 04.10.2016