Facebook| Twitter Skriv ut

Kva er eit registrert politisk parti

Retten til å søkje statsstøtte gjeld registrerte politiske parti. Det vil si at partinamnet må vere registert i Partiregisteret. Partiregisteret blir forvalta av Brønnøysundregistera. Eit partilag på kommune- eller fylkesnivå, blir rekna som eit registrert politisk parti dersom morpartiet er registrert i Partiregisteret.

.

Publisert 04.10.2016 Sist endra 04.10.2016