Facebook| Twitter Skriv ut

Får ikke logge på portalen, hva skal jeg gjøre?

Få «rolle» for å logge seg på Partiportalen
Kun personer som har fått «rolle» i Partiportalen, kan logge seg på og komme til egen profilside for partileddet

«Rolle» vil si rettighet til å logge seg på for et bestemt partiledd. SSB har henvendt seg til dem som står oppført som «kontaktperson» for det enkelte partileddet, kontaktpersonen har ikke nødvendigvis «rolle».

Man må søke særskilt om «rolle». Det gjøres også ved å klikke på «Logg på Partiportalen», i neste bilde «Logg på med ID-porten», bruk deretter f.eks. BankID. I de neste stegene kan du søke om «rolle» for ditt partiledd. Du får svar i løpet av noen få dager, kanskje samme dag.

Hente skjema ved å logge seg på Altinn direkte
Du kan hente skjemaet i Altinn. Men uansett må man ha partileddets ID og passord for å få fatt i skjemaet for eget partiledd. Passordet fra i fjor virker ikke. Passordet kan sendes til dem som står oppført med ulike funksjoner for partileddet i portalen, evt. via fylkeskontakten – deretter kan vedkommende hente skjemaet i Altinn selv om han/hun ikke har «rolle» i portalen:

  1. Ha 11-sifret fnr og e-postadresse til den som skal medsignere tilgjengelig (det gjelder uansett)
  2. Logg på Altinn med BankID, MinID e.l. (*
  3. Klikk på «Skjema og tjenester»
  4. Klikk deretter på «Alle skjemaer og tjenester»
  5. Søk opp RA-0604 i feltet «Søk i listen» ute til venstre i bildet
  6. Klikk videre frem til påloggingsbildet for selve skjemaet (se veiledningen, lenke nedenfor)
  7. Tast inn parti-ID og passordet

Følg deretter Veiledning web-skjema som ligger på nettet, bokmål og nynorsk.

*) Personer som kan representere flere juridiske personer i Altinn, som bedrifter, organisasjoner mv i tillegg til seg selv, må passe på at det er eget personnavn som står i feltet «Den jeg representerer nå. Velg aktør:» i første bildet i Altinn.

Publisert 29.03.2017 Sist endra 29.03.2017