Nyheter

Tilgangar i Partiportalen

I samband med kommune- og regionsreformen kan du oppleve manglande tilgang til dine partiledd. 

Les mer

Satsar for 2020

Satsar for 2020 er no klare. Ei vesentleg auke i valdeltakinga frå 60,2% i 2015 til 64,7% i 2019 fører til at satsane for kvar stemme går noko ned, med tilnærma lik tildeling i statsbudsjettet 2020.

Les mer

Utbetaling av partitilskot til sentrale parti

Tidspunkt for utbetaling til sentralorganisasjonar og sentrale ungdomsorganisasjonar er no fastsatt.

Les mer