Nyheter

Stream av informasjonsmøte 17. mars

Fylkessekretærar og kontaktpersonar for sentral- og fylkesorganisasjonar over heile landet har vore invitert til informasjonsmøte om partiloven og tilhøyrande forvaltningsapparat som gjeld for partia. 

Les mer

Satsar for 2021

Satsar for 2021 er no klare. Ein liten auke i statsbudsjettet på satsane på kommunalt og fylkesnivå, medan det er ein liten nedgang for dei sentrale organisasjonane.

Les mer

Utbetaling av partitilskot til sentrale parti

Tidspunkt for utbetaling til sentralorganisasjonar og sentrale ungdomsorganisasjonar er no fastsatt.

Les mer