Bakgrunnsbilde

Stream av informasjonsmøte 17. mars

Fylkessekretærar og kontaktpersonar for sentral- og fylkesorganisasjonar over heile landet har vore invitert til informasjonsmøte om partiloven og tilhøyrande forvaltningsapparat som gjeld for partia. 

runna pandemien vart fjorårets informasjonsmøterunde avlyst og utsatt. Informasjonsmøtet i år var digitalt.

Streamen er lagt ut i etterkant av møtet på partiportalen.no og her kan du finne link til opptaket , samt heile presentasjonen, ein presentasjon av det nye rekneskapssystemet som er i utviklingsfasen, og svar på spørsmål ein ikkje fekk besvart i sjølve møtet.

Link til opptak av stream

Presentasjon - digitalt møte med politiske partier

Presentasjon - nytt rekneskapssystem

Spørsmål og svar frå informasjonsmøtet

Program digitalt møte med politiske partier 17. mars 2021

- KMD - om nytt regnskapssystem

- Statistisk sentralbyrå

- Statsforvaltaren i Vestland

- Partilovnemnda

- ev spørsmål

Publisert 06.07.2021