Facebook | Twitter Skriv ut

Regnskapsmaler

Politiske parti oppfordres til å bruke regnskapsmalene du finner på denne siden. Et ferdig utfylt regnskap etter våre maler forenkler økonomirapporteringen for partiet.

Politiske parti må hvert år levere en økonomirapport via Altinn. Regnskapsmalene vi tilbyr, er uformet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Malene dekker alle krav som partiloven og partilovforskriften har til årsregnskapets innhold. Det er laget en mal for hvert organisasjonsnivå. Hver mal består av fire sider: forside, resultat, balanse og noter.

Velg malen for din type parti, og du vil se at dette forenkler økonomirapporteringen:

Publisert: 22.12.2015 Sist endra: 22.12.2015